GYIK - Szolgáltatásaink

Általános
kérdések

Beiratkozás Szolgáltatásaink Levéltár

Állománnyal kapcsolatos GYIK

Kölcsönzéssel kapcsolatos GYIK

Könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos GYIK

Könyvtári katalógussal, adatbázisokkal, online folyóiratokkal kapcsolatos GYIK

Számítógépek használatával, kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos GYIK

Multimédia teremmel kapcsolatos GYIK


Állománnyal kapcsolatos GYIK

Hol érem el a könyvtár katalógusát (Web OPAC)?
A http://konyvtar.uni-pannon.hu oldalon, a Katalógusunk menüpont alatt vagy az ALEPH-ikonra kattintva. (http://193.6.34.220:8992/F)

Mi segíti az eligazodást a II. és III. emeleti szabadpolcos állományban?
Az olvasóterekben van egy-egy emeleti alaprajz az állomány szakjelzet szerinti elhelyezésével.
A második emeleten a magyar és idegennyelvű humántudományi, szépirodalmi, művészeti, nyelvtanulást segítő állományt és a jegyzeteket helyeztük el [szakjelzetileg a 0-val, 7-tel, 8-cal és Je-vel kezdődőek].
A harmadik emeleten a társadalom- és gazdaságtudományi, természet- és alkalmazott tudományi gyűjtemény [szakjelzetileg az 1,2,3,4,5,6-tal és 9-cel kezdődőek], valamint folyóirataink találhatóak.
Sok dokumentum az alagsori tömörraktárban van.

 

Milyen online hozzáférhető anyagok vannak a könyvtárban?
Doktori adatbázisunkba folyamatosan kerülnek fel a már megvédett és védésre benyújtott dolgozatok, illetve azok tézisei (két nyelven). Az egyetemi oktatók, kutatók helyi publikációs adatbázisát lezártuk. Az aktuális, rendszeresen frissített publikációs adatok az országos MTMT adatbázisban találhatók meg.

Mely dokumentumok vannak a raktárban?
A könyvek egy részét, a diploma és egyéb dolgozatokat, a korábbi évek folyóiratait a raktárban őrizzük.

Raktárban elhelyezett dokumentumhoz hogyan jutok hozzá?
Mindkét emeleti tájékoztató pultra könyv, folyóirat és dolgozat kérőlapokat helyeztünk el, azokat kitöltve, a tájékoztató kollégának leadva, rövid időn belül megérkezik a kért dokumentum az emeletre.

Vissza.

Kölcsönzéssel kapcsolatos GYIK

Egyszerre hány dokumentum lehet nálam?
Megtalálható a Könyvtárhasználati szabályzatban.

Meghosszabbítható-e a kölcsönzési határidő? Milyen esetekben nem lehet egy dokumentumot meghosszabbítani?
Igen, de hosszabbítani csak abban az esetben lehetséges, ha a kölcsönzési határidő még nem járt le, illetve más olvasó nem tett előjegyzést a könyvre. A hosszabbítás akár személyesen a második emeleten, telefonon (06-88-624218; 06-88-624097), vagy e-mailben is kérhető, de online módon az Olvasó is megteheti (segítség itt).

Hogyan tudok az interneten online hosszabbítani?
Webes katalógusunk „Olvasójegyem” menüpontjában a kölcsönzések nyomonkövethetőek, meghosszabbíthatóak, illetve előjegyzés tehető.

A személyes oldal eléréséhez a hallgatói kártya vagy az olvasójegy (a számok elé „B” betűt kell írni) számát kell begépelni. Hallgatói kártya esetén már nem kell az A karaktert begépelni a vonalkód elé!

Belépés után láthatóak a jelenlegi és korábbi kölcsönzések, személyes adatok. A jelenlegi kölcsönzések listájából hosszabbítani kívánt könyv sor eleji számára kattintva felkínálja a rendszer a hosszabbítást. A dátum megváltozásával ellenőrizhetjük, hogy sikeres volt-e a művelet.

Hányszor hosszabbíthatok?
Maximum kilencszer lehet hosszabbítást kérni.

Ugyanabból a dokumentumból több példányt is kikölcsönözhetek?
Nem.

Már kikölcsönözték azt a dokumentumot, amelyre nekem is szükségem volna. Hogyan juthatok hozzá mihamarabb?
Az Olvasó előjegyzést kérhet a kölcsönzésben lévő dokumentumra a második emeleten személyesen, telefonon (06-88-624218; 06-88-624097), vagy e-mailben, illetve online módon. Ennek költsége 100 Ft/előjegyzett dokumentum, amelyet a könyv átvételekor kell fizetni. A dokumentum visszaérkezésről levélben vagy e-mailben értesítést kap az olvasó. A könyv a második emeleten vehető át.

Hogyan tudok az interneten előjegyezni?
Webes katalógusunk „Olvasójegyem” menüpontján keresztül, a személyes bejelentkezés után kérhető az előjegyzés. A személyes oldal eléréséhez a hallgatói kártya (a számok elé „A” betűt kell írni) vagy az olvasójegy (a számok elé „B” betűt kell írni) számát kell begépelni. Belépés után a keresés menüpontban a katalógusból ki kell keresni a kívánt dokumentumot. A találat előtti számra, majd a „könyvtár infó” - Könyvtár funkcióra kattintva láthatjuk a példányadatokat. Ezekből a lejárati dátum szerint célszerűen példányt választva a sor eleji előjegyzés gombra kattintunk. A felugró ablakban beállítható, meddig figyelje a rendszer a példány előjegyzését, majd a „mehet”-re kattintva elindítjuk a kérést. (Bemutató itt.)
Előjegyzés csak kikölcsönzött dokumentumra kérhető!

Hány napig őrzik számomra az előjegyzett dokumentumot?
2 hétig.

Folyóiratokat lehet-e kölcsönözni?
Nem, de azokból tanulmányi, illetve oktatási célra cikkek fénymásolhatók.

Dolgozatot (szak-, diploma-, PhD és egyéb dolgozatok) fénymásolhatok-e, vagy esetleg kikölcsönözhetek-e?
Nem, a szerzői jog tiszteletben tartása érdekében azok csak kézzel jegyzetelhetőek, nem fénymásolhatóak és nem kölcsönözhetőek.

CD-ROM-ot, DVD-t (elektronikus, audiovizuális dokumentumokat) kölcsönözhetek-e?
Nem, azok csak helyben használhatóak a második emeleti multimédia teremben.

Mely dokumentumok nem kölcsönözhetőek?
A szakjelzet előtt K-val jelzett kézikönyvtári állomány, a folyóiratok, dolgozatok, elektronikus dokumentumok.

Mit jelent, hogy egy könyv „hét végén kölcsönözhető”?
A példány péntek déltől kölcsönözhető ki következő hétfő reggelig. Ezek a példányok nem előjegyezhetőek!

Mi a teendő, ha elveszett/megrongálódott a nálam lévő dokumentum?
Az elvesztett vagy megrongálódott könyvet, ha az beszerezhető, köteles az Olvasó azonos vagy újabb kiadású példánnyal pótolni. Be nem szerezhető könyvek elvesztése, megrongálódása esetén a könyvtár Szerzeményezési Csoportja saját hatáskörében állapítja meg a kártérítés összegét.

 Vissza.

Könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos GYIK

Ha a keresett dokumentum nem található meg a könyvtárban, milyen módon kaphatom meg?
Könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatással (rövidítve KKK) könyvtárunk Olvasója egy másik könyvtár tulajdonában lévő dokumentumot kölcsönözhet, vagy pl. cikkmásolatot igényelhet abban az esetben, ha a dokumentum nincs meg könyvtárunk saját állományában. Az Olvasó a kérését könyvtárunk 3. emeletén adhatja le, illetve a Könyvtárközi kölcsönzés e-mail címére küldheti el. A szolgáltatás térítés ellenében vehető igénybe.

Mik a könyvtárközi kölcsönzés feltételei a Pannon Egyetemen?
Irodalomkérő lap kitöltése, letölthető a könyvtár honlapjáról, témavezető, tanszékvezető vagy oktató aláírása, könyvkölcsönzés esetében. (Az oktató vállal felelősséget a könyv visszahozataláért.) Oktatók részéről témaszám, hallgatók részéről pedig bejelentett lakcím megadása szükséges, a könyvtárközi kölcsönzés során felmerülő költségek fedezéséhez. (Ez hallgatók esetében sárga postai csekken történik.) Mindenképpen jelezni kell a könyvtáros felé, hogy az igényelt dokumentumokat külföldről is kérik-e, vagy pedig csak magyarországi könyvtárakból. Mivel ODR
tagkönyvtár vagyunk, könyvtárközi kölcsönzés esetén érdemes az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer adatbázisát használni, a gyorsabb hazai beszerzés érdekében.

Mennyibe kerül a könyvtárközi kölcsönzés?
Áraink itt találhatók.

Ha a keresett dokumentum nem található a könyvtárban, hol tudok utánanézni, hol van meg Magyarországon?
Több nyilvános katalógus és adatbázis alkalmas lelőhely információk, illetve teljes szövegű elektronikus változatok megtalálására. Ezek közül néhány:
Folyóiratok (főként külföldi) lelőhely keresésére: www.oszk.hu → online szolgáltatások → NPA (Nemzeti Periodika Adatbázis)
Közös katalógusok:

Magyar kiadású folyóiratok tartalomjegyzékének adatbázisa: www.matarka.hu
Teljes szövegű elektronikus dokumentumok:

Könyvtárközi kölcsönzéssel szeretnék hozzájutni egy folyóiratcikkhez. Elektronikusan is kérhető az?
Ha a kérésnek technikailag nincs akadálya a teljesítő könyvtár részéről, akkor kérésre elektronikusan küldik meg. Az elektronikus másolatért a könyvtárak általában nem kérnek díjat. Ám az így megkapott dokumentum felhasználhatóságát a szerzői jogi törvény szabályozza: a felhasználó a könyvtárban számítógépen megjelenítheti, elolvashatja, kijegyzetelheti a kapott elektronikus másolatot, ugyanakkor nem módosíthatja, nem küldheti tovább, és nem másolhatja azt le.

 Vissza.

Könyvtári katalógussal, adatbázisokkal, online folyóiratokkal kapcsolatos GYIK

Hogy kell használni a könyvtár online katalógusát?
Katalógusunk nyilvános, bárhonnan elérhető a http://konyvtar.uni-pannon.hu honlapon. Interaktív útmutató található a katalógus használatáról, keresési példákkal, a kényelmi funkciók részletezésével a könyvtár honlapjának „Útmutatók” menüpontjában. A tájékoztató kollégák is készséggel segítenek a katalógus használatában.

Szakirodalmazni szeretnék egy konkrét témát, de a könyvtár online katalógusában alig találtam ehhez megfelelő dokumentumokat. Hogyan tovább?
Kérje a tájékoztató kollégák segítségét, akik megmutatják, hogyan érhetőek el, illetve hogyan működnek az előfizetett szakirodalmi és egyéb nyílt hozzáférésű adatbázisok. Az adatbázisok használatához interaktív segítség a honlapunkon az Útmutatók menüpontban található.

Mely adatbázisok alkalmasak az engem érdeklő tudományterületen való szakirodalmazásra?
Honlapunkon a Szolgáltatásaink menüpontban az adatbázisokat tudományterületileg csoportosítva is böngészhetik az Olvasók, illetve az Útmutatók menüpontban interaktív segédletet találnak.

Hol érhetem el az egyetem/könyvtár által előfizetett adatbázisokat, folyóiratokat?
Az előfizetett szakirodalmi adatbázisok az egyetem egész területéről elérhetőek.
Kb. 30.000 folyóirat teljes szövegű cikkeihez és 80.000 folyórat cikkeinek kivonatához férünk hozzá.

Honnan tanulhatom meg az adatbázisok használatát?
Személyesen a szaktájékoztatók is szívesen állnak rendelkezésre, egyéni és időpont egyeztetéssel csoportos használóképzési tréningre is van lehetőség. Az adatbázisok használatához, kereső kérdés megfogalmazásához interaktív segítség a honlapunkon az Útmutatók menüpontban található. Többek között online katalógusunk használatáról, illetve tudományterület specifikusan az egyes adatbázisokról is találnak az Olvasók ismertetőket, keresési példákat.

Mit jelent az, hogy bibliográfiai vagy kivonatos adatbázis?
Olyan adatbázis, amelyben az adott dokumentumnak csak a hivatkozását, illetve kivonatát (abstract/referátum) érjük el, teljes szöveget nem szolgáltat.

Mely adatbázisokban kereshetek idézettségre (citációra)?
A a Scopus és Web of Science adatbázisok multidiszciplinárisak és megadják az idézettségi adatokat is.

Miért előnyös egy adatbázisba a személyes regisztráció?
Több okból is: keresésünk története, találati listáink megőrződnek, visszakereshetőek; beállíthatjuk, hogy csak a kedvenc folyóiratainkban fusson le a keresés; értesítést kérhetünk, ha időközben a kereső kérdésünknek megfelelő találattal bővül az adatbázis stb.

Mit tehetek az adatbázisokból nyert információval?
A találatok tanulási, kutatási vagy oktatási céllal, saját használatra letölthetőek (USB-re, e-mailben elküldve), kinyomtathatóak.

 Vissza.

Számítógépek használatával, kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos GYIK

Tudom-e használni a NEPTUN-t?
Igen.

CD-re, DVD-re írás lehetséges?
Igen, a könyvtárosi pultoknál.

Telepíthetek-e programokat a számítógépekre?
Nem.

Menthetek-e adatokat a könyvtár számítógépeire?
Igen.

Tudok-e nyomtatni, fénymásolni, szkennelni, spirálkötést kérni a könyvtárban?
Igen. Kérje a II. és III. emeleten dolgozó kollégáink segítségét. Díjszabás.

Be tudom-e köttetni a diplomadolgozatomat?
Igen, az Egyetemi Nyomdában, telefon: 06-88-624116.

Használhatom-e a saját laptopomat az olvasótermekben? Tudok a hálózatra csatlakozni vele?
Igen használható saját laptop, elérhető az egytem nyilvános vezeték nélküli (wifi) hálózata (PE-PUB).

A könyvtárban saját számítógépemet használva elérem az adatbázisokat, elektronikus folyóiratokat?
A megfelelő hálózati beállítások után – amelyről kollégáink tájékoztatják – igen.

 Vissza.

Multimédia teremmel kapcsolatos GYIK

Ki használhatja a termet?
Beiratkozott Olvasók akár egyénileg, akár előre megbeszélve, csoportosan is használhatják a multimédia teremben lévő elektronikus, audiovizuális dokumentumokat az oda telepített technikai berendezéseken. Ehhez a második emeleten dolgozó kollégák segítségét kell kérni.

Mit lehet használni a multimédia teremben?
CD-ROM gyűjteményünkből adatok böngészhetőek, DVD-kről, illetve a NAVA pont állományából filmek (ismeretterjesztő, filmklasszikusok, dokumentumfilmek stb.), egyéb műsorok nézhetőek, nyelvtanulást segítő anyagaink egyénileg vagy csoportosan használhatóak.

Mi az a NAVA pont?
Egy dedikált belső hálózaton hozzáférünk a Nemzeti Audiovizuális Archívumhoz, amely televíziócsatornák kötelespéldány archívuma. Az ebben lévő különböző műfajú műsorok tekinthetők meg a multimédia teremben.

Vissza.

utolsó frissítés: 2019, november 5 - 13:35