CD-ROM adatbázisaink

 1. American Poetry
 2. Angol-magyar nagyszótár, műszaki és tudományos szótár
 3. Brehm: Az állatok világa
 4. Business Abstracts
 5. Council of Europe 50 years
 6. Current Contents Physical, Chemical and Earth Sciences
 7. Az Európai Unió
 8. Europoly
 9. Gábor Dénes
 10. Goethes Werke
 11. Humanities Abstracts
 12. Hunpatheca
 13. Inspec Ondisc
 14. Képes Krónika
 15. Kindlers Literaturlexikon
 16. Legszebb vadnövényeink
 17. Magyar Életrajzi Kalauz
 18. Magyar Szabványok Jegyzéke
 19. Magyar Szabványtár - Olajipar, környezetvédelem, korrózió
 20. A magyar táviratozás története
 21. Magyarok a világ tudományos-műszaki haladásáért
 22. Magyarország madarai és lepkéi
 23. Minőség-Tanusítás
 24. MNB Könyvek
 25. MNB Periodikumok
 26. MNB Sajtórepertórium
 27. NATOpoly
 28. Nyugat
 29. Official journal of the European Communities
 30. Tomes Plus
 31. Az Univerzum története
 32. Utazás a Naprendszerben
 33. Vállalkozók kézikönyve
 34. Veszélyes anyagok szállítása és kezelése

American Poetry
Az adatbázis az amerikai költészet 200 legjelentősebb képviselőjét mutatja be a kezdetektől a XX. század elejéig

Brehm: Az állatok világa
A CD-ROM a múlt századi állatrendszertan kiemelkedő teljesítményét, Alfred Brehm "Az állatok világa" című könyvsorozatát jeleníti meg. A lemez tartalmazza a 18 kötet teljes, több mint 8000 oldalnyi szövegét, közel 2500 színes és fekete-fehér illusztrációját - videofelvételekkel és állathanggyűjteménnyel kiegészítve.

Business Abstracts
A CD-n 528 üzleti folyóirat cikkeinek kivonatai találhatók meg 1990-től kezdve, negyedévenkénti frissítéssel.

Current Contents Physical, Chemical and Earth Sciences
Az adatbázis több mint 800 jelentős kémiai, fizikai és földtudományi folyóirat cikkeinek kivonatait tartalmazza. A CD a Radiokémia Tanszéken található meg.

Az Európai Unió: Tájékoztatási segédlet
Olyan segédlet, amely segít eligazodni az Európai Unió hivatalos információs forrásainak erdejében, s amellyel gyorsabban megválaszolhatók az Unióval kapcsolatban felmerülő kérdések, kérések. Röviden tájékoztat az intézményekről, a közösségi politikákról, programokról; és részletezi honnan lehet az alapismereteken túl mélyebb ismereteket szerezni. Az információhoz való hozzájutást nevek, telefonszámok, e-mail címek és internetcímek segítik.

Goethes Werke
Ez az adatbázis elsősorban Goethe összes műveinek 1887 és 1919 közötti Weimari Kiadását tartalmazza, kiegészítve a Weimari Kiadásban nem található művekkel és az azóta felfedezett levelezéssel.

Humanities Abstracts
A CD-n 451 társadalomtudományi folyóirat cikkeinek kivonatai találhatók meg 1994-től kezdve, negyedévenkénti frissítéssel.

Hunpatheca
A CD-ROM adatbázis, amelyben több mint 100.000 rekord kereshető, a magyar szabadalmi dokumentumok bibliográfiai adatait tartalmazza 1920-tól napjainkig. Az online változat elérhető a Magyar Szabadalmi Hivatal internet címén.

Inspec Ondisc
Az adatbázis 4000 folyóirat és 2000 konferencia-kiadvány cikkeinek kivonatát tartalmazza a fizika, az elektronika, a vezérléstudomány és a számítástechnika területéről. Jelenleg 10 év anyaga van meg 1989-től 1998-ig.

Képes Krónika
A lemezen megtalálható a teljes Képes Krónika, amelyet hang- és képanyagok, az Árpádházi családfa, és tanulmányok egészítenek ki.

Kindlers Literaturlexikon
Az adatbázis a 21 kötetes nyomtatott lexikon teljes anyagát tartalmazza.

Legszebb vadnövényeink
A hazai flóra 450 legszebb vadnövényét ismerteti a program. 120 oldalnyi szöveg tömören bemutatja a növényeket. A fajták leírását összesen 730 színes fénykép illusztrálja.

Magyar Szabványok Jegyzéke
Az adatbázis az érvényben levő magyar szabványok listáját tartalmazza, további hasznos kiegészítésekkel.

Magyar Szabványtár - Olajipar, környezetvédelem, korrózió
Az adatbázis az 1994. év végén érvényben lévő összes magyar szabvány, műszaki irányelv és szabványtervezet bibliográfiai adatait tartalmazza; valamint a fenti három szakterület szabványainak nyomtatható szövegét is.

Magyarország madarai és lepkéi
Magyarország 170 madár- és 828 lepkefajának ismertetése a századelő tudományos alapműveinek felhasználásával. 600 oldalnyi szöveges leírás, 75 madárhangbejátszás, 672 színes és fekete-fehér illusztráció és 50 színes táblakép mutatja be a hazánkban honos és részben már kihalt madarakat.

Minőség - Tanusítás
Az adatbázis a minőségbiztosítással foglalkozó szabványok teljes szövegét tartalmazza.

Magyar Nemzeti Bibliográfia
A lemez három adatbázist tartalmaz. A Könyvek az 1976-tól 2000. október végéig megjelent könyvek bibliográfiai adatait; a Periodikumok az 1986-tól 2000. október végéig feldolgozott időszaki kiadványok bibliográfiai adatait; míg a Sajtórepertórium az 1993-tól 2000. október végéig feldolgozott 1.841 folyóirat válogatott cikkeinek leírásait tartalmazza.

Tomes Plus
Adatbázisgyűjtemény, amelyben vegyi anyagok toxikus és egyéb tulajdonságainak leírása, az emberre gyakorolt hatásai és a klinikai tesztelés eredményei találhatóak.

Utazás a Naprendszerben
A színes ismeretterjesztő programban mintegy 400 gyönyörű fotó és tucatnyi filmfelvétel segítségével tehetünk utazást az űrhajósok és űrszondák nyomában. A narrátorok megismertetnek a Nap, az üstökösök, a bolygók és holdjaik világával, az animációk segítségével megfigyelhető az égitestek mozgása.

Veszélyes anyagok szállítása és kezelése
A CD az Európai Unió és Magyarország veszélyes anyagokra, hulladékokra vonatkozó jogszabályait tartalmazza.

utolsó frissítés: 2019, november 5 - 15:00